Inspiratie

“I have not failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work.”
– Thomas A. Edison

“Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg.”
– Albert Einstein

“The shining spark of truth cometh forth only after the clash of differing opinions.” – ‘Abdu’l-Bahá

“Dit mens-zijn is een soort herberg.
Elke ochtend weer nieuw bezoek. Een vreugde,
een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.”
– Rumi, De Herberg

“De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.”
– Albert Einstein