Privacybeleid

Livoge, gevestigd aan De Meij van Streefkerkstraat 22, 2313 JN in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.livoge.nl
De Meij van Streefkerkstraat 22
2313 JN Leiden
071-8888465
Casper Lagas is de Functionaris Gegevensbescherming van Livoge Hij/zij is te bereiken via brievenbus@livoge.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Livoge verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website en als je deze gegevens zelf daarop aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht op de website te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Livoge verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie van het gebruik van de website om daarmee de website te verbeteren. En wij doen dat anoniem.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief als je je daarop hebt geabonneerd
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en jij die gegevens daarvoor hebt verstrekt.
  Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
  En wij hebben ook geen geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Livoge bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Reacties op de website bewaren wij zolang we daar toestemming voor hebben. Andere website-gegevens worden maximaal 12 maanden en geanonimiseerd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Livoge verstrekt geen gegevens aan derden alleen als jij dat nodig vindt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Livoge gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Livoge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brievenbus@livoge.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Livoge wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Livoge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via brievenbus@livoge.nl