In bedrijf

Het ideale plaatje is helder
Betrokken medewerkers die met plezier aan het werk zijn en gaan voor de doelen van het bedrijf.
Een team dat wendbaar is en waar ruimte is voor ontwikkeling.
Een organisatie waarin medewerkers zich thuis voelen, zichzelf durven zijn en elkaar respecteren.

De realiteit is voor veel leidinggevenden anders
Er gaat in organisaties veel energie verloren aan onrust en gedoe. Er is wantrouwen, miscommunicatie en concurrentie. Er is weerstand tegen verandering en teams hangen als los zand aan elkaar.

´╗┐Echte verandering komt maar niet van de grond
Leidinggevenden werken vaak hard aan het succes van hun team, maar het effect is meestal van korte duur. Dezelfde hardnekkige patronen worden steeds weer zichtbaar en het gevoel dringt zich op dat er iets anders nodig is.

´╗┐Duurzaam veranderen kan je leren
Het gedoe in teams en de onveiligheid en onrust in organisaties zijn symptomen. Zo lang je aandacht daar naar uitgaat, zullen patronen zich blijven herhalen. Pas als je samen naar de vraag achter de vraag kijkt, kan er wezenlijk iets veranderen. En veranderen kan je leren.

Livoge is al 17 jaar de katalysator voor verandering in organisaties
We beloven je niet dat we het voor je komen oplossen. Gedoe zal er namelijk altijd zijn. We beloven je wel dat we je stap voor stap leren duurzaam te veranderen. Dat doen we door: systemische teamcoaching, leiderschapsontwikkeling en individuele coaching.

Systemische teamcoaching
Lukt het je niet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Wordt er veel over elkaar gesproken maar weinig met elkaar? Zeggen mensen ja, maar doen ze nee? Krijg je de vinger maar niet op de zere plek?

Het succes van een team is afhankelijk van de dynamiek tussen de teamleden. Deze dynamiek is niet tastbaar, maar bepaalt wel hoe goed jullie samenwerken. Wij helpen je deze onderstroom zichtbaar en bespreekbaar te maken. Zodat het vertrouwen ontstaat waarbinnen ieder zijn eigen aandeel kan aannemen. Zo ontstaat er weer rust en begrip voor elkaar.

Leiderschapsontwikkeling
Heb je het gevoel dat je soms te meegaand bent of juist te veel controleert? Vind je het lastig om om hulp te vragen? Vermijd je het om je eigen manager aan te haken bij waar je mee bezig bent? Wil je de dingen wel anders aanpakken, maar schiet je toch telkens in dezelfde patronen?

Als je jezelf beter kent, krijg je meer grip op je leiderschapskwaliteiten. Als je durft te kijken naar hoe je de dingen doet, kan je leren ermee om te gaan. In leiderschapsontwikkeling schijnen we licht op je patronen. Zodat je de rust in het team kan brengen die nodig is om voorbij het bestaande te groeien.